Corona

Voor het bezoek aan onze salon gedurende de lopende Corona-crisis, is het volgende protocol van kracht:

Voor actuele informatie over CoVuure en Corona, raadpleeg de CoVuure berichtenpagina op Facebook